​5 Bước Thiết Lập Mục Tiêu Cuộc Đời

​5 Bước Thiết Lập Mục Tiêu Cuộc Đời

 Khóa học này giúp bạn Khám phá chính bản thân bản thân bạn để thực sự tìm ra Hệ Giá Bản Thân, đam mê và mục đích Sống của bạn

Giảng viên: Nga Huỳnh – Chuyên gia đào tạo quốc tế, nhà tư vấn phát triển bản thân

Cùng tìm hiểu nào!!

☞☞https://shorten.asia/ZGMdjPu3

Advertisements

Trích dẫn

TÔI VÀ BẠN


Cuộc sống luôn có quá nhiều thứ mà tôi và bạn phải trải qua. Dẫu phía trước là con đường trải đầy hoa tươi cỏ xanh hay là con đường hiểm nguy gập ghềnh với bao khó khăn thử thách. Hãy vững tâm và bước tiếp cùng tôi bạn nhé!

  • Bạn phải học cách tự chịu trách nhiệm. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, không gian hay thời gian song bạn có thể tự thay đổi bản thân. -Jim Rohn-

By Diệp Thanh